Filler
Photo of Shira

 

 

PHOTO CREDIT: Above photo by John Rickman Photography, San Jose, California.

Norits Karoun Yegav
also known as
Djeyrani Bes

(Spring Came Again)

 

 

This page contains a translation into English of the lyrics to the Armenian song "Norits Karoun Yegav" (Նորից գարուն եկաւ). It was recorded by Adiss Harmandian under the title "Djeyrani Bes" (Ճէյրանի Պէս). Other ways to spell the song title include "Noreets Karoon Yegav" and "Noritz Garoon Yegav".

Also included is a transliteration of the Armenian lyrics into the Roman alphabet so you can sing along if you like.

Song lyrics are provided for educational purposes. If you like the song, please purchase either the album or a download from an authorized source.

Has Been Recorded By:

  • Adiss Harmandian, 1971, in Armenian ("Djeyrani Bes"). On the albums Live At The Recital Phoenicia Theatre and in 1993 on Greatest Hits.
  • Lola Khomiantz and Ardashes Avedian, in Armenian ("Norits Karoun Yegav"). On their album Pingeol.
  • Babin Boghossian, in Armenian ("Eghniki Bes"). On the album Joghovrdagan.
  • Jacques Kadjian et Son Ensemble, instrumental ("Noritz Karoun Egar"). On the album Mélodies Armeniennes.
  • Mal Barsamian, Khatchig Jingirian & Jim Karagozian, 2009, in Armenian ("Noreets Karoon Yegav").

About Adiss Harmandian

Adiss Harmandian (Ատիս Հարմանտեան) was the professional name for Avedis Harmandian, the son of survivors of the Armenian genocide. He was born in Lebanon in 1945. He began his musical career in the 1960's, and quickly gained popularity among the Armenian diaspora. He music was influential in the formation of Armenian identity, both in his native Lebanon and in the global diaspora.

During the Lebanese Civil War, he relocated to Los Angeles, California, where he lived out his remaining days. He died in 2019.

 

 

---------------

Listen to MP3 Clips of This Song

Note

Sung by Mimi Spencer and Mary Ellen Donald

 

---------------

Lyrics

The version by Adiss was used for this translation.

Armenian Lyrics

Transliteration

English Translation

Նորից գարուն եկաւ գարուն աննման,
Noritz karoun yegav karoun annman
Spring came again, unparalleled spring.
Նորից ես քեզ տեսայ ով իմ սիրուն եար,
Noritz yes kez desa ov im siroun yar
I saw you, who were my love, again.
Կարմիր էիր հագել, վարդի պէս վառնամ, Garmir eyir hakel, varti bes varnam You were dressed in red, fiery like a rose.
     
Ճէյրանի պէս սարերով եկար ու անցար, Djeyrani bes sarerov yegar ou antzar
Beautiful one, you came and went through the mountains,
Մէկ բարեւ էիր տալիս, այն էլ մոռացար։ Meg parev eyir dalis, ayn el moratzar you didn't give me even one greeting.
Ճէյրանի պէս սարերով եկար ու անցար, Djeyrani bes sarerov yegar ou antzar
Beautiful one, you came and went through the mountains,
Մէկ բարեւ էիր տալիս, այն էլ մոռացար։ Meg parev eyir dalis, ayn el moratzar you didn't give me even one greeting.
     
Թուխ մազերդ էիր փռել եար քո թիկունքին, Toukh mazert eyir prel yar ko tigounkin
You had curly hair on your back,
Ալ ժպիտն էր շողում եար քո շուրթերին, Al jbidn er shoghoum yar ko shouterin
and a smile shone on your lips.
Երբեմն զուր տեղ փչում, սէրը շուրթերին, Yerpemn zour degh ptchoum, seruh shourterin Sometimes it passes in vain, love on the lips.
     
Ճէյրանի պէս սարերով եկար ու անցար, Djeyrani bes sarerov yegar ou antzar
Beautiful one, you came and went through the mountains,
Մէկ բարեւ էիր տալիս, այն էլ մոռացար։ Meg parev eyir dalis, ayn el moratzar you didn't give me even one greeting.
Ճէյրանի պէս սարերով եկար ու անցար, Djeyrani bes sarerov yegar ou antzar
Beautiful one, you came and went through the mountains,
Մէկ բարեւ էիր տալիս, այն էլ մոռացար։ Meg parev eyir dalis, ayn el moratzar you didn't give me even one greeting.
     
Աշխարհի մէջ դուն սիրուն, ո՞վ է քեզ ժպտում,
Ashkharhi metch toun siroun, ov e kez jbdoum
You are beautiful, the world smiles at you.
Ինձ արել ես դատարկուն, վարմունքով հազար,
Indz arel es tadargoun, varmounkov hazar
You made me empty, a thousand things you did.
Ես լալիս եմ դու խնդում, ու չես նայում եար, Yes lalis em ou khntoum, ou tches nayoum yar I'm crying, you're laughing, and you don't notice me.
     
Ճէյրանի պէս սարերով եկար ու անցար, Djeyrani bes sarerov yegar ou antzar
Beautiful one, you came and went through the mountains,
Մէկ բարեւ էիր տալիս, այն էլ մոռացար։ Meg parev eyir dalis, ayn el moratzar you didn't give me even one greeting.
Ճէյրանի պէս սարերով եկար ու անցար, Djeyrani bes sarerov yegar ou antzar
Beautiful one, you came and went through the mountains,
Մէկ բարեւ էիր տալիս, այն էլ մոռացար։ Meg parev eyir dalis, ayn el moratzar you didn't give me even one greeting.

 

---------------

Where to Get Recordings of this Song

Gems of the Middle East Volume 1 Album Cover

Note

Listen to Clip

Artist: Mimi Spencer and Mary Ellen Donald
CD Title: Gems of the Middle East, Volume 1

 

---------------

Translations of
Adiss Harmandian's Songs On This Site

Songs by Adiss Harmandian with translations on this web site include:

  • Djeyrani Bes (Beautiful One). Also known as "Norits Karoun Yegav" (Spring Came Again).

 

---------------

Copyright Notice

This entire web site is copyrighted. All rights reserved.

All articles, images, forms, scripts, directories, and product reviews on this web site are the property of Shira unless a different author/artist is identified. Material from this web site may not be posted on any other web site unless permission is first obtained from Shira.

Academic papers for school purposes may use information from this site only if the paper properly identifies the original article on Shira.net using appropriate citations (footnotes, end notes, etc.) and bibliography. Consult your instructor for instructions on how to do this.

If you wish to translate articles from Shira.net into a language other than English, Shira will be happy to post your translation here on Shira.net along with a note identifying you as the translator. This could include your photo and biography if you want it to. Contact Shira for more information. You may not post translations of Shira's articles on anybody else's web site, not even your own.

If you are a teacher, performer, or student of Middle Eastern dance, you may link directly to any page on this web site from either your blog or your own web site without first obtaining Shira's permission. Click here for link buttons and other information on how to link.

 

 

Explore more belly dance info:

Top >
Belly Dancing >
Middle Eastern Culture >
Index to Middle Eastern Music Section

 

Share this page!

On Facebook
 

 

 Top > Belly Dancing > Middle Eastern Culture > Index to Middle Eastern Music Section

| Contact Shira | Links | Search this Site |